EUKA

“Samen met DronePort kunnen we onze ondersteuning aan de drone industrie versnellen en verbreden, en onze raadgeving aan de verscheidene bedrijven en organisaties versterken.”

Via allerlei eventslerende netwerkenseminariesco-creatieve sessies en conventions faciliteert EUKA de kennis en ervaring die nodig is om deze nieuwe drone-economie alle kansen te geven. De werking van EUKA resulteert in beleidsadviezen aan de overheid, maar evengoed in het begeleiden en adviseren van kmo’s en starters in de sector. Zo bekijken we de product-marktcombinaties waarin we best investeren, zowel op korte als lange termijn. Ook denken we samen met alle stakeholders na over de niet onbelangrijke vraag hoe we deze nieuwe technologie een plaats kunnen geven in onze maatschappij? De maatschappelijke acceptatie van dronetechnologie zal bepalend zijn voor de toekomst van deze industrie.

 

+32 11 96 27 31

info@euka.org

www.euka.org

 

Share This