Port of Antwerp

“Met onze aanwezigheid op ‘DronePort’ bevestigen we onze voortrekkersrol en ambitie om een open en innovatieve hub te zijn die nieuwe technologieën ingang laat vinden.”

 

De haven van Antwerpen is een belangrijke economische cluster die zich uitstrekt over een gebied van 120 km² met een brede waaier aan activiteiten (chemie, logistiek, overslag, …). Om de transitie naar een digitaal havenplatform te ondersteunen en een beter zicht te krijgen op het reilen en zeilen binnen de haven, wil het Havenbedrijf sterk inzetten op het gebruik van drones. Dit om onze rol als operator en regulator te ondersteunen, maar ook als community builder faciliteren we het gebruik van drones door de relevante stakeholders (bedrijven, hulp- en veiligheidsdiensten, milieu monitoring, …) en dit binnen een veilige en gecontroleerde omgeving.

Met onze aanwezigheid op ‘DronePort’ bevestigen we onze voortrekkersrol en ambitie om een open en innovatieve hub te zijn die nieuwe technologieën ingang laat vinden. Zo wordt de Haven van Antwerpen een verlengde testzone voor technologie die op DronePort reeds een bepaalde maturiteit heeft bewezen. Dit valt ook binnen het U-space Demonstrator Network project dat eind oktober door Europa werd gelanceerd.

We nodigen dan ook de drone technologie ontwikkelaars uit hun innovatieve oplossingen voor de talrijke use-cases in de haven te komen pitchen en demonstreren op de demo momenten die in de komende maanden zullen worden ingepland. Een overzicht van de drone haven context is terug te vinden op ons niet-limitatief Canvas.

 

Share This