Brussels Airport

Bij Droneport heeft Brussels Airport Company de mogelijkheid om in zeer nauw contact te staan ​​met alle drone-gerelateerde industrieën, met betrokken overheidsinstanties en belangrijke gebruikers en op de hoogte te blijven van lopende trends en technologische verbeteringen!

Brussels Airport vormt als nationale luchthaven in het hart van Europa de ideale toegangspoort tot Brussel, België en de rest van de wereld. Brussels Airport is tegelijkertijd een stad op zichzelf, bruisend van activiteit, innovatie en betrokkenheid. We hebben de ambitie om een ​​volledig verbonden economisch centrum te worden met de beste luchthaven van Europa, met respect voor het milieu en de mensen die in de buurt van de luchthaven wonen. We streven naar een zorgvuldig evenwicht tussen economische groei en een gecontroleerde impact op onze omgeving.

De toekomst biedt nog meer mogelijkheden.

Onze luchthaven is een belangrijke groeimotor voor de Belgische economie. Een toenemende vraag naar transport biedt de komende decennia enorme kansen. Onze rol als intermodale hub is een uitstekend voorbeeld. Door alle manieren van vervoer op elkaar af te stemmen, vergroten we actief de toegankelijkheid en spelen we een cruciale rol in de mobiliteit van de regio.

De snel veranderende technologie creëert veel mogelijkheden die de ervaring van passagiers op onze luchthaven verbeteren door hen meer diensten en een uitstekende werking aan te bieden. Sommige technologische evoluties kunnen ook risico’s voor een luchthaven inhouden.

Een van de risico’s waarmee Brussels Airport wordt geconfronteerd, is de impact van drones op veilige en beveiligde luchtactiviteiten op of in de buurt van de luchthaven.

Omdat drones onvoorstelbare toepassingen aanbieden en het aantal drones exponentieel groeit, is de integratie van dit groeiende aantal drones in de luchthavenomgeving een van de grootste uitdagingen voor onze luchthaven in het komende decennium.

Naast de dronemarkt groeit de markt voor counter-dronetechnologie in hetzelfde tempo. Talloze systemen worden ontwikkeld om kritieke infrastructuur te beschermen tegen zogenaamde valse drones.

Brussels Airport zal haar operators en luchtvaartmaatschappijen altijd het hoogste niveau van veiligheid en beveiliging garanderen. De identificatie van verschillende mogelijke bedreigingen die het gebruik van drones kan vormen voor luchthavenactiviteiten en infrastructuur is een continue risicoanalyse. Een gezamenlijke inspanning en nauwe samenwerking tussen de luchthaven, de verlener van luchtvaartnavigatiediensten, de burgerluchtvaartautoriteit en de wetshandhavingsinstanties moeten een antwoord bieden op alle bedreigingen en kansen.

Brussels Airport streeft ernaar de eerste Belgische luchthaven te zijn die een volledig geïntegreerd drone-beveiligingssysteem implementeert, waarbij de nieuwste technologie en uitgebreide procedures worden gecombineerd.

Tegelijkertijd onderzoekt Brussels Airport verschillende mogelijkheden van actief drone-gebruik bij luchthavenactiviteiten als een efficiënt en milieuvriendelijk alternatief voor traditionele methoden.

Share This