Net zoals DronePort in België, is Dutch Drone Center een testcentrum voor drones, maar dan in Nederland. Sinds januari 2017 worden er in een gecontroleerd luchtruim testen gedaan met drones. Samen sectorfederatie DARPAS (de Nedelandse tegenhanger van EUKA) kwamen ze inspiratie opdoen in Vlaanderen. En waar anders dan in DronePort.

Dutch Drone Centre is een publiek-private samenwerking die gericht is op het veilig testen en demonstreren van drones binnen het gecontroleerde luchtruim van vliegbasis Woensdrecht. Deze unieke locatie bij Aviolanda Aerospace biedt professionele drone-ontwikkelaars en bedrijven de mogelijkheid om hun onbemande antennesystemen en hun applicaties verder te ontwikkelen.

De vliegbasis in Woensdrecht wil een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van drones en heeft daarvoor haar luchtruim beschikbaar gesteld voor dronetesten. In 2016 is daarvoor een Europese Interreg projectsubsidie van 1,9 miljoen euro toegekend. Volgens de commercieel manager van Aviolanda biedt de test- en demolocatie vele kansen voor de snelgroeiende drone-industrie.

Door de samenwerking met Koninklijke Luchtmacht en Veiligheidsregio Midden-West-Brabant, en ondersteund door de lokale regionale overheden en kennisinstituten, zal Dutch Drone Centre zich ontwikkelen tot een van de hoekstenen van onbemand vliegen in Nederland. Niet onlogisch dat ze ook hun oor eens te luisteren leggen bij DronePort in België.

“Het basisconcept van DronePort is heel gelijkaardig. Naast alle bijkomende diensten die we hier aanbeiden, gaat het in de eerste plaats om het stimuleren van de drone-industrie en het integreren van deze nieuwe technologieën in bestaande ecosystemen”, alsuds Mark Vanlook, CEO van DronePort. “We kunnen dus ongetwijfeld veel van elkaar leren. Het is erg inspirerend om van gedachten te wisselen met de Nederlandse tegenhangers van DronePort en EUKA.”

Want ook DARPAS nam deel aan het bezoek. DARPAS is de Nederlandse branchevereniging voor professionele productie en gebruik van onbemande luchtvaartuig systemen (ook wel Drones, RPAS, UAS of UAV genoemd). Sinds 2012 behartigen ze de belangen van leden die zich bezighouden met onderzoek en ontwikkeling, productie, gebruik, dienstverlening en toepassingen van RPAS (drones) in Nederland.

Share This