Op 14 november 2019 verzamelden de meer dan 40 partners binnen de Limburg Startup community op de DronePort Campus in Sint-Truiden voor een stakeholders meeting. Inleidend presenteerde Prof. Dr. Pieter Vandekerkhof van de Universiteit Hasselt de resultaten van het onderzoek dat werd uitgevoerd voor VLAIO en FIT n.a.v. het Vlaams startup eco-systeem. Aansluitend gaven de startups Project Pura en Bullswap een uiteenzetting van hun businessmodel.

De sessie startte met een uiteenzetting van een onderzoek van VLAIO en FIT rond het startup eco-systeem. De opdracht moest het bestaande ecosysteem rond incubater en acceleratoren in Vlaanderen via een landschapsanalyse in kaart brengen. De bedoeling was om inzichten te verwerven in de belangrijkste noden, behoeften en verwachtingen van de aanwezige startups en scaleups in dit landschap, zowel algemeen als op vlak van incubatoren en acceleratoren.

Uit het onderzoek bleek duidelijk dat de belangrijkste bekommernis van de bevraagde ondernemers de nood aan financiële middelen is. Daarnaast concluderen we dat buitenlandse ondernemingen toegang zien tot additonele financieringsbronnen en toegang tot (klanten)netwerken als aantrekkingspool. Daartegenover zien we dat de dienstverleningen van incubatoren en acceleratoren zich sterk pofileert op vlak van de kerntaken van een incubator, zijnde netwerken, adviseren, kennisuitwisseling en huisvesting. Slechts 53% van de incubatoren begeleidt haar stakeholders in hun financieringsbehoeften en amper 22% houdt zich bezig met het verschaffen van effectieve financiering.

Uit het onderzoek vloeide een toekomstgericht profiel voor het Vlaams ecosysteem voort. Verspreid over drie verschillende domeinen werden zes verbeteringsprincipes naar voor geschoven. Dat gaat van het verder professionaliseren van de dienstverlening van inucbatoren tot het internationaal promoten van de regio en het opleggen van één gemeenschappelijke visie, missie, strategie en cultuur van het Vlaamse ecosysteem. Alle resultaten en conculsies kan u uitgebreid nalezen in deze presentatie.

Daarna was het de beurt aan de startups Project Pura en Bullswap om aan de hand van een pitchpresentatie hun businessmodel toe te lichten voor de aanwezige stakeholders. “Door alle stakeholders uit het brede startup landschap met elkaar te verbinden, geven we een versnelling aan het jong ondernemerschap binnen de provincie en laten we het ondernemerschap in de regio groeien,” aldus Marc Beeners van Limburg Startup. De sessie werd afgesloten met een rondleiding doorheen het campusgebouw van DronePort.

20191114 - Limburg Startup - Stakeholders meeting
Share This